Dag E. Nyberg

konstnär - kunstner - visual artist 

...........................................................................................................................................................


all rights reserved: Dag E. Nyberg


...........................................................................................................................................................

Oljemaleri 2011 «Sling» 130 x 100 cm

Kontakt mail: dag@dagnyberg.com

Kontakt post: Dag E. Nyberg,

Bevkop, 9710 Indre Billefjord,

Norge

Tel.: + 47 7846 4779

Mob.: + 47 4727 9076

Co/ adr. i Sverige:

Dag E. Nyberg,

Utbynässtigen 7,

415 06 Gøteborg

Välkommen till min hemsida!


Jag lever och arbetar i NordNorge sedan år 2000, geografiskt sett långt från den urbana konstscenen, men kontakterna finns där hela tiden när man vill nå dem och det fantastiska med att bo och arbeta i periferien är väl främst att ha rymd och utrymme omkring sig och en sorts obundenhet i det konstnärliga skapandet.


Född  och uppväxt i Göteborg började jag  mina konststudier vid Konstindustriskolan, gick sedan vidare till Konstfackskolan i Stockholm och avslutade mina  studier vid Konsthögskolan Valand i Göteborg.


Utställningsdebuten skedde redan under konsthögskoletiden med  separatutställning i Stockholm  och senare under slutet av 60-talet med utställningar tillsammans med kamratkretsen i den legendariska konstnärsgruppen Björnligan.


Efter konsthögskoletiden,  på 1970-talet, fortsatte jag mitt bildskapande i eksperimentell nonfigurativ riktning men kom också att utföra skulpturala utsmyckningar. Deltog också i en del  nationella gestaltnings-tävlingar  och var en flitig utställare i främst Stockholm, Göteborg och Malmö.


I slutet av 70-talet svängde jag om och i tidens anda började jag arbeta i figurativ tradition med det öppna landskapet som tema: Det ledde till flera utställningar och utsmycknings-uppdrag, men inom mig kände jag efter hand behovet för att vara ärlig mot mitt helt egna och tidigare ursprungliga uttrycksätt. Jag ville återvända dit och där befinner jag mig nu sedan drygt femton år sedan. Kanske jag också borde tillägga att jag mest arbetade med konstnärsfackligt  och konstpedagogiskt arbete under hela 1990-talet.


De bilder jag arbetar med idag knyter an till en nonfigurativt expressionistisk modernism med naturens formelement som inspiration och utgångspunkt. Hela tiden en upptäcktsfärd i det okända och outforskade.
I atelje´en  foto: Bente Geving